Door verschillende figuratieve elementen te combineren, uit de context te plaatsen of te abstraheren kom ik tot nieuwe composities.  Zo ontstaat een variëteit aan werken , waarbij het ene werk abstracter uitvalt dan het andere. Het ene met uitgesproken kleuren, het andere juist ingehouden en rustig. Maar altijd zorgvuldig uitgewerkt met aquarel en kleurpotlood in een proces van tekenen, detailleren, weghalen…zoeken, wikken en wegen.

 

Ik ben geboeid door structuren en kleurnuances. Die vind ik vaak in de vergane glorie van dingen, waarbij een gevoel van verval een extra dimensie kan geven aan een werkstuk.